Anasayfa / Finans / Memur Borsa Oynayabilir Mi?

Memur Borsa Oynayabilir Mi?

Memur Borsa Oynayabilir Mi?

Bildiğiniz gibi Devlet Memurlarının ek iş yapıp ek kazanç sağlaması yasaktır. Bu sebeple Memur borsaya girebilir mi? Memur borsa oynayabilir mi? Gibi sorular soruluyor. Borsa da para kazanılıp kaybedilen bir yer olduğundan Devlet memurlarının bu şekilde sorular sorması normaldir.

Memur Borsada İşlem yapabilir mi? sorusuna elimden geldiği kadar kanunlar çerçevesinde cevap vermeye çalışacağım. İlk olarak memurların ek iş yapmalarının, ticarethane kurmalarının önünü kesen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bakalım.

Madde 28 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). (Ek cümle: 8/8/2011 – KHK-650/38 md.; İptal cümle: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113, K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; (…)(1)  Yeniden düzenleme son cümle: 2/1/2014 – 6514/9 md.) Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yüksek öğretim kurumlarında çalışamaz.

(Değişik ikinci fıkra: 8/8/2011 – KHK-650/38 md.; İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile(1) ; Yeniden düzenleme: 2/1/2014 – 6514/9 md.) Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.(2) Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,

“Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).”

Buradan da çıkartmamız gereken sonuç Devlet Memurları şirket kuramazlar, işletme kuramazlar, şirketlerin yönetim kurullarında rol alamazlar. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Memurların borsada hisse senedi almasını yasaklayan bir madde yoktur.

Yukarıdaki Devlet memurları kanununda tacir ve esnaf kavramları geçtiği için Tacirin tanımını yapan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunudur. Türk ticaret kanununda, Genel olarak bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denilmektedir. Burada anlamamız gereken şey bir şirketi kısmen yada tamamen işletmek yasaktır. Esnaflık yapmak yasaktır. Bir şirketin/işletmenin yönetiminde yada her hangi bir pozisyonunda çalışmak yasaktır.

Borsada hisse senedi almak bir şirkete ortak olmak demek olsa da şirketin yönetiminde veya başka pozisyonlarında çalışılıp gelir elde edilmediği için memur borsada hisse alıp satabilir. İlgili kanunlar memurların borsada işlem yapması hakkında herhangi bir yasak koymamaktadır. Bir işletmeye borsa üzerinden hisse senedi alınarak ortak olmak tamamen yasaldır.

Memur borsada işlem yapabilir mi sorusunun cevabı evet yapabilir. Hisse senedi gibi yatırım araçları alıp satabilir. Devlet memurlarının borsada işlem yapmasına hiçbir engel yoktur. Devlet memurları borsada alınıp satılan, tahviller, bonolar gibi yatırım araçlarında da işlem yapabilirler.

Forex piyasalarında yasal sınırlar içerisinde yine işlem yapabilirler. Devlet memurlarının tüccar olması yasaktır. tacir olması yasaktır. Esnaf olması yasatır. Bir şirketin her hangi bir pozisyonunda gelir elde edecek şekilde bulunması yasaktır.

Memur borsa oynayabilir mi? konusunun sonuna geldim umarım faydalı bir yazı olmuştur. Konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Sitemizde gezebilirsiniz. Hoşçakalın.

x

Check Also

Borsada İşlem Gören Sağlık ve İlaç Şirketleri, Hisseleri

Borsada İşlem Gören Sağlık ve İlaç Şirketleri, Hisseleri Merhaba, tüm dünyayı etkisi ...