Forex

Kredili İşlem ve Açığa Satış Nedir

Kredili İşlem ve Açığa Satış Nedir sahibi bulunmayan ve anonim para piyasası araçları satılması ya da satış emri verilmesidir. Ayrıca satışa ait değiş tokuş mükellefliği, ödünç alınan anapara piyasası taşıtları ile yerine getirilmesi halinde de; bu, sarihe satış olarak kabul edilir.

Sarihe satış operasyonunun hakikatleşmesi için baştan sarihe satış olarak emir girilmesi gerekmektedir. Hakikatleşen sarihe satış harekâtı Günlük Bülten’de hisse bazında, tüm maliyet seviyelerinde ölçü ve kontrat adedi belirtilerek duyuru edilir.

“Kredili Menkul Kıymet ve Sarihe Satış Operasyonlarına Mevzu Olan Menkul Kıymet Listesi” PÖİP ve YİP hariç yakalanarak BİAŞ Hisse Piyasası pazarlarında harekât gören tüm hisseler ve borsa yatırım fonlarını BYF kapsamına alacak biçimde tanımlanmıştır. Yıldız Pazar, Ana Pazar, GİP, NYİP ve KYÜYÜP’te harekât gören hisseler içerisinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu’nın A ve B grubuna dâhil olanlar ile BYF’ler kredi alım ve sarihe satış operasyonlarına mevzu olabilirken, C ve D grubundaki hisselerde kredili alım ve sarihe satış operasyonları yapılamaz.

Gayrimenkul sertifikalarında sarihe satış harekâtı yapılamazken, sadece kredili alım yapılabilmektedir. Hem kredili alım hem de ard arda satış hareketlerinin gerçekleşrilemediğ yatırım fonları ise; ABCD eşleştirilmemesine dâhil olmayan varantlar, sertifikalar, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları ve teşebbüs anaparası yatırım fonlarıdır.

Ödünç İşlemi Nedir?

Ödünç Harekâtı; belli bir yarıyıllığına anapara piyasası vasıtalarının ödünç veren tarafından ödünç alan tarafa verilerek, aynı cins anapara piyasası taşıtının misli ile geri kar edilmesidir. Ödünç harekâtı sırasında hisse bonolarının mülkiyetinde bir farklılık olmaz ve bu süreçte doğan rüçhan hakkı, temettü gibi paylar ödünç veren kişiye veya sisteme aittir.

Ödünç harekâtı yatırımcıların, orta ve uzun vadede portföylerinde bulundurdukları ve rastgele bir harekât asıllaştırmadıkları hisse tahvillerini kullanarak ek getiri elde etmelerini sağlayan bir usuldür. Ödünç verenler için portföylerini kiralamak ve böylece temettü kazancı ve maliyet başkalaşımları dışında bir komite hasılatı elde etme imkânı ortaya çıkar.

Ödünç sisteminin avantajları:

  • Piyasadaki düşüşlerden ayrıca  yararlanmak
  • Portföylerde hedge güvene alma imkânı sağlaması
  • Arbitraj ve güvence imkânı sunması
  • Yanılgılı harekât temerrütlerinin minimale indirilmesi

Ödünç hareketi oturumlarında; iş gün saatlerinde  09:30 / 12:00 – 13:30 / 16:45 saatleri arasında tek seans olarak işlem görür.

Ödünç harekâtı için geçerli olan güvence cinsleri:

  • Nakit TL/USD/EURO
  • Hazine Bonosu
  • Devlet Senedi
  • Hisse Tahvili

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu